Netdoktor

Webstedet drives af Netdoktor Media, som er en del af Berlingske Media. 

Netdoktor modtager ingen offentlige tilskud eller støtte fra private fonde, hvorfor Netdoktors forretningsmodel er baseret på indtægter fra annoncer.


NB:  Læs læger kommentere dette websted her