KOL

KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.


Kronisk: Du lever med sygdommen resten af livet
Obstruktiv: Dine luftveje er obstruerede (forsnævrede)
Lungesygdom: Sygdommen findes især i lungerne

Ca. 430.000 danskere lever med sygdommen, men kun halvdelen ved, de har den.