Frivillighed.dk


Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence-, og udviklingscenter.

Centret blev oprettet i 1992 med det formål at støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i Danmark. Det er organiseret som en selvejende institution
under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.