Ældresagen

Weiter


Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv.

Vi er en social-humanitær forening, der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk.


Midlerne til opnåelse af Ældre Sagens formål skaffes gennem kontingenter fra medlemmerne, ved private eller offentlige bidrag, indsamlinger, arv, gaver og formueafkast, som vederlag for tjenesteydelser, som salgsindtægter eller på anden måde