Høreforeningen

Høreforeningen arbejder bl.a. for, at hørehæmmede og døvblevne kan kommunikere på lige vilkår med andre mennesker i samfundet.