Danske PatienterDanske Patienter er, som paraplyorganisation for 17 medlemsorganisationer med tilsammen 870.000 medlemmer, patienternes talerør over for offentligheden.