Dansk blindesamfund

Dansk Blindesamfund arbejder for at skabe de bedste vilkår for blinde og svagsynede. På politisk plan arbejder vi for, at blinde og svagsynede mennesker får samme muligheder som andre borgere i forhold til skolegang, uddannelse, beskæftigelse og kultur- og fritidsliv.