Alzheimer foreningen

Zurück

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende.

Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme.


Vi er en forening for alle med interesse for demens, og vores medlemskreds omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på demensområdet.