borger.dk


Borger.dk bliver leveret af Digitaliseringsstyrelsen og drives i et samarbejde mellem Staten, KL og Danske Regioner.


Borger.dk indeholder tekster og selvbetjening inden for 17 overordnede emner. De fordeler sig som følger: 

 • arbejde, dagpenge, orlov
 • bolig og flytning
 • danskere i udlandet
 • familie og børn
 • forbrug og internet
 • handicap
 • miljø og energi
 • pension og efterløn
 • politi, retsvæsen, forsvar
 • samfund og rettigheder
 • skole og uddannelse
 • sundhed og sygdom
 • transport og rejser
 • udlændinge i Danmark 
 • ældre
 • økonomi, skat, SU