Tønder Hjælpemiddel

Hjælpemidler kan for eksempel være lifte, gangstativer, særlige toiletsæder o.s.v. Man kan også få tilskud til det, der kaldes forbrugsgoder, og som for eksempel kan være særligt fodtøj.


Frit valg af hjælpemidler:

Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du frit valg. Det vil sige, at du selv kan vælge leverandør, og du kan også vælge et andet hjælpemiddel end det, kommunen har anbefalet. Du skal dog selv betale en evt. merudgift.