Aabenraa Sundhed

Vi er nu hele Aabenraa Kommunes sundhedscenter. Det betyder at vi driver aktiviteter, der foregår uden for de fysiske rammer i Rødekro. Vi har også aktiviteter i Bov og Padborg.


Sundhedscenteret har stor glæde af at kunne samarbejde med centerets private aktører. Vi samarbejder også med patientforeninger, idrætsforeninger og andre frivillige der arbejder med sundhed.


Regionens sygehuse og de praktiserende læger i kommunen er også involveret i henvisningerne til vores aktiviteter.


Sundhedscenteret er en integreret del af kommunens sundhedsindsats, via et tæt samarbejde med f.eks. sundhedsplejen og kommunens træningsterapeuter.