Aabenraa Hjælpemiddel

Du kan søge kommunen om hjælpemidler eller forbrugsgoder, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.


Du kan også søge kommunen om støtte til transport.