Haderslev Selvhjælp

Vi er en selvstændig forening, der er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser.


Vi tilbyder forskellige selvhjælpsgrupper og individuelle personlige samtaler og skaber mulighed for, at mennesker deler erfaringer om det, der er svært.


Vi arbejder for at give alle borgere mulighed for større livskvalitet og mestre livet bedre – uanset hvor stort eller lille deres problem er.


Derfor er vores mål, at enhver borger efter endt forløb har fået et nyt og mere positivt perspektiv på deres liv og redskaber til at håndtere det selv fremover.