Haderslev Hjælpemiddel

Du skal lide af en varig lidelse. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad lette din daglige tilværelse. Du kan også få et hjælpemiddel, hvis det er nødvendigt for at du kan udøve et erhverv.
Der ydes ikke hjælp til hjælpemidler, som du har anskaffet før du har søgt og fået bevilling fra Haderslev Kommune.