Mobilvarsling


(iPhone, Android)


Beredskabsstyrelsen har udgivet denne app som din private varslingssirene.

Den kan advare om orkan, storm, andre voldsomme vejrfænomener, om større afbrydelser i vejtrafikken, om terror samt andre katastrofer.

I app’en vælger du hvilke hændelser, du vil varsles om, og hvorhenne i landet.

Herefter kan du „glemme“ alt om app’en. Den hyler, når der er noget at varsle.